RSS

Contributie

Contributie betalen alle vaste leden, wil je komen kijken, dan mag dat een hele maand gratis.

Met een aantal financiële acties van vele vrijwilligers streven we ernaar de contributie en het kampgeld zo laag mogelijk te houden. Om de verwerkingskosten te verlagen zijn wij over gegaan op automatische incasso. Indien u gebruik maakt van automatische incasso krijgt u € 1,00 korting.

Inschrijfformulier
Inschrijfformulier HDFN

Per januari 2016.

Aantal kinderen Contributie/maand Contributie/maand indien betaald wordt via onze automatische incasso
1 € 11,00 € 10,00
2 € 22,00

(2*11,00)

€ 20,00

(2*10,00)

3 €32,00

(2*11,00+ 10,00)

€ 29,00

(2*10,00 + 9,00)

4 €42,00

(2*11,00+ 2*10,00)

€ 30,00

(2*10,00 + 2*9,00)

etc.

Kampgeld per januari 2014 en gelijk gebleven in 2015 en 2016.

Aantal kinderen

Kampgeld

Korting voor elke Bever die meegaat

1 € 90,00 € 18,00
2 € 180,00 (2 x 90) € 36,00 (2 x 18)
3 € 252,00 (2 x 90 + 72) € 54,00 (3 x 18))
Brieven:
Algemene informatie contributie:
Gegevens bank en penningmeester contributie 2013-03-09
Incasso:
Bedragen contributie:
Verhoging contributie 2016
U kunt contact op nemen d.m.v. onderstaand onderstaand mailadres:
secretariaat@scoutingwolder.nl