RSS

Verzekeringen

Als je lid bent bij onze scoutinggroep dan ben je ook via onze vereniging verzekerd. Wat houdt dit nu precies in?

 

Via Scouting Nederland zijn er drie verzekeringen voor je afgesloten:

 

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bij Scouting Nederland aangesloten groepen en regio’s en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor Scoutingleden.
Meer informatie hierover vind je op scouting.nl via de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/aansprakelijkheidsverzekering

 

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering in geval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval.
Meer informatie hierover vind je op scouting.nl via de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/ongevallenverzekering

 

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers
Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilligers kunnen aangesproken worden voor personenschade die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval. De aansprakelijkheid geldt ook voor het gebruik van motorrijtuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie. Deze schade wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Scouting Nederland heeft daarom aanvullend een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen afgesloten die de werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van vrijwilligers, ontstaan als gevolg van verkeersschade veroorzaakt door of verband houdende met het gebruik van motorrijtuigen waarvan de werkgever geen eigenaar of houder is.
Meer informatie hierover vind je op scouting.nl via de volgende link: https://www.scouting.nl/downloads/werkgeversaansprakelijkheid-verkeersdeelnemers

 

Voor meer informatie m.b.t. Verzekeringen kun je altijd terecht op scouting.nl of bij een van de bestuursleden van onze vereniging.